Nová epizoda

Martina Břeňová o vedení a rozvoji Nadace OSF

Olga Běhounková o vzdělávání a rozvoji zaměstnanců v organizaci

Olga je odborná asistentka na Katedře andragogiky a personálního řízení FF UK a členka redakční rady časopisu Firemní vzdělávání. Svému oboru se věnuje již 20 let.

Poslouchejte nás na

O epizodě

S Olgou Běhounkovou ve třicáté třetí epizodě našeho podcastu zavítáme na akademickou půdu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Olga zde působí na Katedře andragogiky a personálního řízení a věnuje se tématům spojeným s moderními trendy ve vzdělávání a v osobním rozvoji zaměstnanců. Bavili jsme se především o tom, jak se vzdělávat a růst v dynamicky měnícím se světě, který se vyznačuje obrovskými možnostmi, ale i zahlceností. V podcastu se dozvíte, jak se k tomu postavit jako jednotlivec nebo jako vedoucí týmu. Zmíníme velké množství konceptů, které lze s trochou dobré vůle přenést i do vaší praxe:-)

Proč je to důležité: Neziskové organizace mnohdy spoléhají na „srdcařství“ svých zaměstnanců. Nezapomínejme ale na prostý fakt, že i tito srdcaři musí platit složenky. Zkvalitněte jim jejich práci, motivujte je k výkonům, k rozvoji a tím i k vyšší efektivitě. Dost pravděpodobně to vaši neziskovku posune směrem k vyšší efektivitě a lepším možnostem, jak své zaměstnance ocenit.

Kdo je Olga Běhounková: Olga je odborná asistentka na Katedře andragogiky a personálního řízení FF UK. Kromě výuky samotné koordinuje odborné praxe studentů a kurz celoživotního vzdělávání Trendy v řízení lidí – Současnost a budoucnost HR. Olga je členkou redakční rady časopisu Firemní vzdělávání. Svému oboru se věnuje již 20 let.

Dozvíte se

  • Jak moderní technologie mění přístup k práci a co je to VUCA svět.
  • Jaké modely lze úspěšně aplikovat na styl naší práce a čelit tak zahlcenosti.
  • Jak si nastavit pracovní procesy tak, abychom měli vyváženou work life balance.
  • Kdo by měl v organizaci prosazovat moderní přístup k zaměstnancům, vedení nebo zaměstnanci samotní?

VUCA svět

Pojem VUCA je často používaný pro charakterizaci dnešního světa. Používá se v mnoha situacích, řešeních a konzultačních přístupech. Co se skrývá za těmito 4 písmeny?

V – Volatility – Proměnlivost – Poukazuje na proměnlivost dnešního světa. Změna se děje častěji než v minulosti, je rychlejší a má mnohem větší dopad.

U – Uncertainity – Nejistota – Množství změn a jejich velký dopad znamenají, že fungujeme ve stále větší nejistotě. Co dnes v mém odvětví platí, už zítra nemusí být pravda.

C – Complexity – Složitost – Kromě toho, že svět je proměnlivý a nejistý, vstupuje do něho ještě jeden faktor, a to složitost.

A – Ambiguity – Dvojznačnost – Proměnlivost, nejistota a složitost způsobují, že neexistuje jediná pravda, jediné správné řešení.

Další epizody