Nová epizoda

Martina Břeňová o vedení a rozvoji Nadace OSF

Jana Ledvinová o roli fundraisera v organizaci

Jana Ledvinová je dobrou duší organizace Tereza, ředitelkou a zakladatelkou Českého centra fundraisingu, profesionálkou s velkým rozhledem.

Poslouchejte nás na

O epizodě

Po kratší odmlce se s podcastem vracíme zpět. Přinášíme vám miniseriál rozhovorů s osobnostmi českého fundraisingu. Téma jsme zvolili z několika důvodů. Tak především, umění fundraisingu je, ať chceme nebo ne, životně důležité pro správný chod organizace. Bez peněz a dalších zdrojů lze cíle organizace naplňovat jen velmi obtížně… pokud vůbec.

A je tu ještě jeden důvod pro naši volbu… tím je jedna z předešlých epizod s Honzou Gregorem. Honza a fundraising zatím suverénně vedou naše interní žebříčky poslechovosti. A tak jsme si řekli: jen houšť.

Prvním hostem miniseriálu je Jana Ledvinová, dlouholetá dobrá duše organizace Tereza a dnes především ředitelka Českého centra fundraisingu. Bavili jsme se spolu o jejím pohledu na fundraising, na fundraisery a jejich roli v organizacích obecně i zcela konkrétně. Řešili jsme, jak jsou fundraiseři začleněni do organizační struktury neziskovek, co se od nich zpravidla očekává, co by se od nich v ideálním případě očekávat mělo a jak jim k tomu udělat ideální podmínky. Nechybí Jany pohled na práci s dárci, ať už jimi jsou individuální dárci či firmy. Příjemný poslech!

Dozvíte se

  • Jaká je role fundraisera v organizaci a jak by měl být ideálně začleněn do struktury.
  • Jak přenastavit svůj mindset z "žebrám" na "říkám si o dar na změnu k lepšímu".
  • Jak vypadá komunikace s individuálním dárcem, s firmou a kdo by se do ní měl zapojit.
  • Proč není fundraising jen o penězích.

České centrum fundraisingu

České centrum fundraisingu pomáhá lídrům občanské společnosti získat potřebné sebevědomí, schopnosti a dovednosti, aby dokázali dostát své roli a naplnit smysl vlastní svobody.

Centrum poskytuje organizacím občanské společnosti, firmám a institucím kvalitní a dostupné vzdělávací programy, konzultace a organizační i manažerskou podporu.
Propaguje finanční soběstačnost organizací občanské společnosti jako způsob dosažení skutečné nezávislosti a tak přispívá k rozvoji svébytné občanské společnosti. Dále také centrum organizuje Mezinárodní festival fundraisingu a provozuje Kluby fundraiserů jako způsob sdílení etické praxe, znalostí a dovedností v oboru získávání a rozvoje zdrojů. Konečně také provádí výzkumy a nabízí odborné i laické veřejnosti kvalitní informace o získávání zdrojů, rozvoji filantropie a občanské společnosti.

Další epizody