Nová epizoda

Martina Břeňová o vedení a rozvoji Nadace OSF

Petr Machálek o strategickém plánování

Petr Machálek je facilitátor, konzultant a lektor strategického plánování, fundraisingu a advokacie v nezisku

Poslouchejte nás na

O epizodě

Petr Machálek je v současné době především facilitátor, konzultant a lektor. Věnuje se tématům strategického plánování, fundraisingu a advokační činnosti. Pomáhá neziskovým organizacím, nejvíce se přitom zaměřuje na první ze tří zmíněných oblastí. Provádí neziskovky celým procesem vzniku strategického plánu od prvních úvah (nebo přesněji od vyhodnocení předchozího plánu – má-li organizace nějaký) po adopci, čili přijetí a naplňování strategického plánu zaměstnanci a vedením. Bavili jsme se i o tématech fundraisingu a advokační činnosti. O advokační činnosti dosud nebyla v našem podcastu zmínka. Touto epizodou to s radostní napravujeme a doplňujeme další střípek do mozaiky know-how neziskového sektoru.

Na závěr jsme se dotkli i osobní roviny. Petra jsem se zeptal na jeho poměrně neobvyklý koníček… týká se cestování a otevírání nových horizontů. Ale o tom už více v podcastu. Příjemný poslech.

Dozvíte se

  • Jaké otázky si položit před tím, než začít tvořit strategický plán
  • Kdo všechno se v organizaci má v ideálním případě podílet na tvorbě strategického plánu
  • Jak má strategický plán vypadat a co dělat pro to, aby neskončil v šuplíku
  • Jak na fundraising a advokační činnost, pro koho je advokační činnost vhodná a pro koho méně
  • Kam Petr nejraději jezdí "dobíjet baterky"

Advokační činnost

Hrát poslušně podle pravidel hry, nebo se je pokoušet měnit k lepšímu? To je otázka, kterou si dozajista čas od času položí každý, kdo delší dobu v nezisku působí. Podle Petra sice advokační činnost není pro každého, svou troškou ale může přispět i ten, kdo nemá prostor, nebo potřebné know-how. Neziskovka může sama vyvjíjet advokační činnost, může spojit své síly s ostatními, stát se členem střešní organizace vyvíjející advokační činnost, nebo může „jen“ čas od času poskytnout podněty státní správě či samosprávě. Možností, jak měnit veřejný prostor, je celá řada.

Petr se mimo jiné podílí na chodu Advokačního fóra Nadace OSF, které poskytuje neziskovkám podporu v této oblasti, pořádá workshopy, pomáhá s advokačními strategiemi.

Další epizody