Nová epizoda

Martina Břeňová o vedení a rozvoji Nadace OSF

Aleš Kozák o šíření osvěty v památkové péči

Aleš Kozák je zakladatel a CEO Institutu pro památky a kulturu, který spravuje portál Propamatky.cz a vydává stejnojmenný časopis.

Poslouchejte nás na

O epizodě

První epizodu roku 2023 jsme věnovali památkové péči, respektive osvětě, kterou v této oblasti šíří Aleš Kozák a jeho tým. Povídali jsme si o tom, jaké aktivity Alešův Institut pro památky a kulturu vykonává. Není toho věru málo, šíření dobré praxe prostřednictvím internetového portálu Propamátky (propamatky.info), stejnojmenného časopisu a řady odborných konferencí (nově ve formátu diskuzního salónu – velmi zajímavé, doporučujeme prozkoumat) je jádrem jejich práce.

Chod institutu je založen na principech sociálního podnikání. Aleš zaměstnává hendikepované kolegy a neustále vylepšuje procesy a nástroje uvnitř organizace. Z rozhovoru je cítit, že ho hledání nových digitálních aplikací baví a že je rád, když se celý tým posouvá k vyšší efektivitě. I když se tématu digitalizace věnujeme rádi, musíme přiznat, že v případě Aleše to není to hlavní, co mu v managementu organizace pomáhá. Jádrem je lidský přístup a i o tom je naše nová epizoda.

Z praktických věcí jsme nezapomněli probrat fundraising a financování, které je v případě Institutu pro památky a kulturu vzorně rozloženo mezi více pilířů. Pokud si epizodu pouštíte v době jejího uveřejnění, vězte, že obsahuje i jednu nabídku. V institutu totiž hledají fundraisera! Detaily opět najdete ve vašich sluchátkách, pokud si epizodu pustíte. Přejeme příjemný poslech!

Dozvíte se

  • Jakými kanály a jak lze šířit kvalitní osvětu v oblasti, které se věnujete.
  • Jak se dá postavit redakce na principech sociálního podnikání.
  • Jak vypadá formát konference "diskuzní salón".
  • Jak řídit organizaci, ve které pracují hendikepovaní zaměstnanci, jak je citlivě vést.
  • Jaké digitální nástroje pomáhají Institutu pro památky a kulturu zvyšovat efektivitu.
  • Jak postavit financování na více piliřích.

Tip od Aleše: kniha Co je nového v managementu

Část epizody věnovali tématu vedení lidí. Při přípravě na natáčení Aleš zmínil tip na knihu, který si odnesl z posledního absolvovaného školení. Sdílíme formou anotace:

Těšíte se v neděli na pondělní ráno? Futuristické vize předpokládaly, že rozvoj technologií každému z nás umožní v práci trávit méně času. I když se kolem nás změnilo mnoho, nejběžnějším modelem vztahů na pracovišti zůstává hierarchie nadřízený–podřízený. Mohl by náš vztah k práci i ke kolegům vypadat jinak? Kniha rozebírá aktuální hledání nových cest, jak nastavit organizace a vést spolupracovníky a klade provokativní otázku: „Budou vůbec ještě management či manažeři potřební a jak bychom pracovali bez nich?“

Další epizody