Nová epizoda

Martina Neradová o telefundraisingu

Jiří Bárta o kampani za navýšení nadačního jmění Nadace Via

Jirka Bárta stál u zrodu Nadace Via a byl jejím dlouholetým ředitelem. Dnes se zaměřuje na strategické vize a major donors kampaně.

Poslouchejte nás na

O epizodě

Na tuto epizodu jste, milí posluchači, čekali skoro celý rok. Aniž byste o tom věděli:) Jirku Bártu z Nadace Via jsme oslovili loni na jaře a vyzvali jsme ho, ať přispěje do naší mozaiky rozhovorů o fundraisingu. Slíbil, že se ozve s velkým tématem… až přijde čas. A ten přišel právě teď. Velikost tématu určila číslovka 25. Přesně o tolik milionů by letos na jaře mělo narůst nadační jmění Nadace Via. Pokud vše dopadne, jak má, bude toto výsledek velké major donors kampaně. Jirka Bárta a tým nadace na ní pracují poslední zhruba dva roky.

Že jste nic takového nezaznamenali? Není divu, o major donors kampaních většinou v éteru není vůbec slyšet. Až v závěrečné fázi se pustí do médií… například že nadaci do jmění přibyl jeden celý bitcoin. To už možná proběhlo kolem vás. Důvod je zřejmý, cílem je oslovit potenciální dárce face to face. Vést s nimi rozhovory, kultivovat vztahy a ve správný čas je požádat o dar. Pro zajímavost, takovýchto rozhovorů v kampani Nadace Via proběhlo zhruba 180.

Jak taková kampaň vypadá uvnitř, co všechno je potřeba odpracovat a co bude dál (jaké jsou další vize Nadace Via) se už dozvíte, když si podcast pustíte. A nejen to. Využili jsme přítomnost Jirky Bárty, zavzpomínali jsme na historii let devadesátých a dozvěděli se třeba to, že kořeny Nadace Via sahají až k Václavu Havlovi. I to zazní v této epizodě. Příjemný poslech.

Dozvíte se

  • Kam až sahají kořeny Nadace Via.
  • Jak se koncem devadesátých let tvořil první strategický plán Nadace.
  • Jak vypadá major donors kampaň cílící na dary v hodnotě 25 milionů korun.
  • Jak se dostat k major donors a jak s nimi hovořit.
  • Jak Jirka Bárta vidí budoucnost nezisku. I ve světle loňské miliardy a půl manželů Vlčkových.

Major donors kampaň

Major donors kampaň může mít poměrně striktní pravidla a postup. Nadace Via se v té své inspirovala know how světoznámého guru Tony Myerse z Kanady. Ve stručnosti… připravte si finanční cíl a otestujte ho na lidech blízkých organizaci (ideálně potenciálních dárcích). Připravte si list 300 kontaktů a spočítejte dárcovskou pyramidu. Rozvrstvěte dary podle svého cíle od největšího po ty nejmenší. Stanovte cíl, kolik darů potřebujete a vynásobte třemi (tolik kontaktů potřebujete vybrat ze seznamu). Připravte si case of support, materiál, který v potenciálních dárcích vyvolá zájem a který bude dostatečně naléhavý (proč dát dar a proč právě teď). A na závěr… nezůstávejte v tom sami, vytvořte kabinet kampaně a zapojte do něj vaše současné dárce. Poproste je o čas a o pomoc s otvíráním dveří k zajímavým lidem.

Další epizody