Nová epizoda

Martina Břeňová o vedení a rozvoji Nadace OSF

Laura Dittel o Karpatské nadaci a o tématech východního Slovenska

Laura Dittel je dlouholetá ředitelka Karpatské nadace se sídlem v Košicích a výrazná osobnost slovenského neziskového sektoru.

Poslouchejte nás na

O epizodě

V podcastu jsme přivítali druhého hosta ze Slovenska, první dámu Karpatské nadace Lauru Dittel. Karpatská nadace už téměř tři dekády pomáhá v regionu východního Slovenska. A Laura je po celou tu dobu u toho. Vyžil jsme jejích bohatých zkušeností v neziskovém sektoru a ponořili se s ní zpět do devadesátých let. Zeptali jsme se jí, jak to bylo s úplnými začátky nezisku na Slovensku, s érou Mečiarismu a posléze i s novou dobou.

Společně jsme ale otevřeli více témat. Srovnali jsme slovenské prostředí, speciálně východní Slovensko, s Českem. Bavili se o programových tématech, o fundraisingu i o tom, v čem je u našich sousedů tak specifický. Na závěr jsme si dovolili ohlédnutí zpět i několik vizí do budoucna. Přejeme příjemný poslech!

Dozvíte se

  • O vývoji nezisku na Slovensku po sametové (něžné:) revoluci
  • Kdy se cesty vývoje slovenského a českého nezisku rozdělily a proč
  • Jak se dělá fundraising v Karpatské nadaci a co je to asignace
  • Jaká témata v kontextu východního Slovenska fungují a co je naopak pro nadaci velký oříšek

Karpatská nadace (Karpatská nadácia)

Posláním Karpatské nadace je vést lidi a organizace na východním Slovensku k zodpovědnosti za sebe samé, za komunitu, region i za budoucnost. Východní Slovensko je specifické svou vzdáleností od hlavní metropole Bratislavy i polohou na rozhraní pěti států (Polsko, Slovensko, Ukrajina, Maďarsko, Rumunsko). Hlavní témata nadace v části tohoto euroregionu je zkvalitňování života v místních komunitách, zlepšování životní situace zranitelných skupin, neformální vzdělávání mládeže i dospělých, zvyšování schopnosti místních obyvatel uplatnit se na trhu práce, péče o občanskou společnost a podpora přeshraniční spolupráce.

Kromě finanční podpory v podobě grantových programů nadace rozvíjí programy neformálního vzdělávání, školení, diskuze a networking v místě, angažuje se v dobrovolnictví, navazuje přeshraniční spolupráce a rozvíjí vlastní struktury uvnitř organizace.

Další epizody