Nová epizoda

Martina Břeňová o vedení a rozvoji Nadace OSF

Bob Kartous o roli vzdělávání v modernizaci české společnosti

Bob Kartous je známý propagátor modernizace českého vzdělávacího systému, dnes působí jako ředitel Pražského inovačního institutu.

Poslouchejte nás na

O epizodě

Bob Kartous je známý propagátor modernizace českého vzdělávacího systému. Dlouhou dobu působil v neziskové organizaci EDUin a o svém tématu se dodnes pravidelně vyjadřuje v médiích. Je mimo jiné autorem knihy No Future: Vezeme děti na parním stroji do virtuální reality?

Dnes působí Bob jako ředitel Pražského inovačního institutu, veřejně prospěšné organizace založené hlavním městem Prahou za účelem zvyšování inovačního potenciálu metropole. Společně jsme si povídali o tom, jak to celé souvisí se vzděláváním mladých lidí (prozradíme, že velmi), jak by to celé mělo podle Boba fungovat a co nám to v budoucnu může přinést. Nahlédli jsme i na roli neziskovek nebo třeba nás, rodičů. Protože to, co do našich dětí vložíme, se nám v budoucnu násobně vrátí… v dnešní dynamické době plné změn na trhu práce toto platí dvojnásob. Přejeme příjemný poslech!

Dozvíte se

  • Jak souvisí vzdělávání s modernizací české společnosti prakticky.
  • Proč je dobré zaměřit se i na jiné vize Česka, než jsou kouřící komíny továren.
  • Proč není dobré nutit děti vybírat si se střední školou jednoznačný směr jejich kariéry.
  • Jak máme našlápnuto v dnešní dynamické době plné změn na trhu práce.
  • Jakou roli v tom celém soukolí hrají a mohou hrát neziskovky.

Innovate or Die

Kdo první vypustil ze svých úst výraz „Inovuj nebo zemřeš“ (volně přeloženo) je předmětem sporů. Nejčastěji je citace připisována filozofu dvacátého století Peterovi Druckerovi. Ať tak, či onak, aktuálnost myšlenky, obzvlášť v dnešní době, je zde to podstatné: „Dívej se za roh, buď o krok před ostatními, nebo tu také už zítra nemusíš být.“

Modernizace české společnosti je kontinuální proces a jeden z jeho základních pilířů je vzdělávací systém. Způsob, jakým připravujeme naše potomky na budoucí kariéry velmi zásadně ovlivní i to, jak se my sami budeme mít na sklonku našich životů. Ale nejen to, vzdělávání zasahuje i do našeho pracovního prostoru. V neziskovém sektoru je modernizace a digitalizace o to žhavější téma, o co může zefektivnit a tím i uspořit práci již tak zahlceným týmům neziskovek.

Další epizody