Nová epizoda

Martina Břeňová o vedení a rozvoji Nadace OSF

Ivana Plechatá o Nadaci rodiny Vlčkových a miliardě a půl na dětskou paliativu

Ivana Plechatá napomohla jako ředitelka zrodu Domova Sue Ryder v budově Michelského dvora, dnes obdobně působí v Nadaci rodiny Vlčkových.

Poslouchejte nás na

O epizodě

Je vysoce pravděpodobné, že tato zpráva v loňském roce zasáhla naprosto každého obyvatele Česka, který sleduje alespoň jeden seriózní zpravodajský kanál. Manželé Vlčkovi na jaře roku 2021 rozhodli podpořit dětskou paliativní péči částkou 1.5 miliardy korun. Prvním konkrétním krokem se stala koupě pražské usedlosti Cibulka, kde v příštích letech vznikne středisko poskytující paliativní péči potřebným dětem i komunitní služby jejich rodinám. Ruku v ruce s tím byla založena Nadace rodiny Vlčkových, která začala myšlenky manželů naplňovat. Do jejího čela se postavila Ivana Plechatá, bývalá ředitelka Domova Sue Ryder s bohatými zkušenosti z budování center obdobného druhu v Česku, ale i v zahraničí.

S téměř ročním odstupem od tohoto velkého filantropického počinu jsme se Ivany zeptali na to, co vše je potřeba udělat, když se na stůl položí tak astronomický obnos, aby se cíle začaly stávat realitou. Hovořili jsme o tom, kam chtějí dostat dětskou paliativní péči v Česku a v jakém horizontu. Hovořili jsme o tom, jaké nástroje na to bude potřeba použít. Současná situace je v Česku, podle Ivany, dobrá, a nadace má chuť přispět svou energií k tomu, aby se nadále zlepšovala, až na světovou úroveň. K tomu bude ale zapotřebí také šikovných a schopných lidí se zkušenostmi z nezisku. Součástí dnešní epizody je tak zcela nezvykle výzva: Pokud máte chuť být součástí (do doby vzniku této epizody) největšího filantropického projektu v Česku, ozvěte se do NRV. Nejdříve si ale pusťte epizodu, ať jste dobře připraveni:) Přejeme příjemný poslech.

Dozvíte se

  • Co manžele Vlčkovi přivedlo k myšlence daru i k usedlosti Cibulka.
  • Jaké jsou strategické cíle Nadace rodiny Vlčkových.
  • Co je podstatou dětské paliativy a jak jsme na tom v porovnání se světem.
  • Jakým způsoben se chce nadace zapojit do společného úsilí neziskovek a dalších subjektů posunout dětskou paliativu kupředu.
  • Jaké pozice bude Ivana obsazovat do svého týmu.

Nadace rodiny Vlčkových

Nadace rodiny Vlčkových je filantropickým počinem manželů Ondřeje a Kataríny Vlčkových. Ondřej Vlček je od července 2019 generálním ředitelem společnosti Avast Software, jeho choť Katarína je lékařkou v mobilním hospici Cesta domů. Do nadace se manželé rozhodli ze svého majetku nenávratně vložit částku ve výši 1,5 miliardy korun českých. Z těchto peněz bude v Praze vybudován dětský hospic s paliativní péčí v areálu památkové chráněné usedlosti Cibulka a provozován jeho chod (část peněz bude alokována napřímo, část bude uložena formou jistiny do jmění Nadace rodiny Vlčkových za účelem generování stálého výnosu).

Další epizody