Nová epizoda

Martina Břeňová o vedení a rozvoji Nadace OSF

Jan Gregor o fundraisingu a filantropii

Honza Gregor je konzultant, zároveň působí ve dvou neziskovkách. Dlouhodobě se věnuje tématu budování vztahu s dárci.

Poslouchejte nás na

O epizodě

Honza Gregor je výraznou osobností českého nezisku. Jeho tématy jsou individuální fundraising potažmo budování vztahu s dárci a hledání synergie. Jak uvnitř neziskového sektoru, tak mezi neziskem, byznysem, státní správou. Rozebrali jsme spolu do hloubky dva pojmy fundraising a filantropie. Pohled Honzy Gregora na tyto dvě oblasti je velmi zajímavý. Vnímá je velmi komplexně a zeširoka. Zamýšlí se nad tím, co všechno jsou v organizaci ZDROJE. Jak dobře vykonávat roli fundraisera v organizaci, jak je důležité vydefinovat si dopad neziskovky a srozumitelně ho odprezentovat dárcům. Přiznáváme se bez mučení, jeho myšlenky nás velmi bavily.

S Honzou jsme probrali jeho práci v Koalici za snadné dárcovství i v Nadaci Neziskovky.cz. Vzpomněli jsme jeho působení v Hnutí DUHA a Nadaci VIA. Dostali jsme se i k bilancování – bavili jsme se o tom, jak vnímá fundraising a filantropii optikou dneška i zpětně za posledních dvacet let. Jak se vyvíjely české neziskovky, co je v uplynulých dvou dekádách formovalo, jak se popasovaly s nutností zvýšit podíl financování formou individuálního dárcovství, jak zareagovaly na aktuální (on-line) trendy.

Z rozhovoru srší obrovská energie a zápal pro věc. Přejeme Vám příjemný poslech.

P.S. za fotografii děkujeme Rastislavu Blaškovi a Slovenskému centru fundraisingu:)

Dozvíte se

  • Nonkomformní, inspirující pohled na oblast fundraisingu.
  • Jak vypadá špičkový fundraiser a kde ho sehnat...?
  • Jakým vývojem prošel fundraising za posledních dvacet let.
  • Jak a proč je důležité definovat si dopad aktivit neziskové organizace.
  • Dopaminy, jakou roli hrají při budování vztahu s dárcem.

Collective Impact

Poprvé byl tento koncept vypuštěn do éteru v roce 2011. Jeho autory byli John Kania a Mark Krammer. Collective Impact byl záhy zvolen #2 buzzwordem filantropického světa za rok 2011. Koncept popisuje principy fungování či spolupráce většího množství subjektů z vícero oblastí (nezisk, byznys, veřejná správa). Jde však ještě dál, nad rámec spolupráce. Popisuje mechanismy, kterými jsou sdíleny hodnoty a dosahovány společné cíle či změny. Toliko ve velmi zjednodušující zkratce. Pro hlubší vhled do tématu doporučujeme nastudovat.

Další epizody