Nová epizoda

Martina Břeňová o vedení a rozvoji Nadace OSF

Pavel Humpolec o projektech a myšlenkách proměněných v realitu

Pavel Humpolec více jak jednu dekádu řídí projekty v oblasti IT. O své profesi říká, že proměňuje myšlenky v realitu.

Poslouchejte nás na

O epizodě

Pavel Humpolec má zkušeností na rozdávání. Projekty v IT řídí více jak deset let. Přičichl k široké škále projektů z různých oblastí. Jen ten nezisk se mu zatím vyhýbá. I do neziskové praxe však měl, alespoň v roli konzultanta, šanci nahlédnout. V rozhovoru tuto zkušenost nevynecháme.

S Pavlem se bavíme o projektovém řízení. Rozebíráme ho do posledního šroubky z různých úhlů pohledu. V této epizodě najdete dobré rady, jak postupovat, když projekt  řídíte, jste jeho zadavateli nebo budoucími uživateli. Dozvíte se, čeho se vyvarovat a jak postupovat, abyste se dostali do zdárného konce kvalitně, v požadovaném čase a za požadované peníze.

Bavíme se o tom, že chyby a změny jsou součástí života a je důležité je umět zapracovat do procesu přípravy projektu. I o tom, jak je důležité vyslechnout všechny aktéry, především pak ty, kteří budou s výsledným řešením pracovat. Zní to jako samozřejmost? Věřte, že v praxi tomu tak rozhodně není.

Na závěr se dotkneme úskalí neziskových projektů a dáme pár tipů, jak se s jejich specifiky vyrovnat. Přejeme inspirativní poslech.

Dozvíte se

  • Jak se řídí projekty v IT a jaká jsou specifika neziskových projektů
  • Jak se projektové řízení (ne)změnilo za dobu, co Pavel působí v oboru
  • Jaké jsou hlavní role lidí zapojených do projektu
  • Proč hraje klíčovou roli komunikace
  • Jak se vyvarovat průšvihů při řízení projektů a neprodělat hromadu peněz
  • Jaké jsou hlavní přístupy k projektovému řízení dle teorie

Úspěšný projekt?

Teorie řízení projektů zná dva hlavní principy. Agile a Waterfall. S Pavlem jsme rozebrali oba dva. Ve zkratce. Agile je přístup volnější, při kterém se postupuje bez předem pevně daného schématu kroků. Agile však připouští více zkoušení, ladění a ujasňování si během cesty. Díky tomu lze lépe pružněji reagovat na požadavky v různých fázích projektu. Waterfal je naopak více sešněrován plánem. Ten je na začátku precizně vyspecifikovaný, víme nejen, kam jdeme, ale i v jakých krocích se tam chceme dostat. Cesta připomíná kaskády, proto název Waterfall.

U obou principů je však žádoucí odevzdat projekt v požadované kvalitě, za požadované peníze a v požadovaném čase (tzv. magický trojúhelník projektového řízení). Watterfall bude mít ze své podstaty vrcholy trojúhelníku ostřejší. Trojúhelník je důležitým, ne však jediným úhlem pohledu na dokončený projekt. Hodnotit lze i podle měkčích ukazatelů. Soudržnosti týmu nebo funkčnosti dodaného řešení (ne vždy je totiž správně dodat do puntíku to, co si klient přál). Více se dozvíte v této epizodě podcastu!

Další epizody