Nová epizoda

Martina Břeňová o vedení a rozvoji Nadace OSF

Stanislav Kutáček o finančním řízení organizace

Stanislav je matadorem neziskového sektoru. Od aktivismu se dostal až na pozici finančního ředitele společnosti Frank Bold, nyní se věnuje rozvojovým projektům.

Poslouchejte nás na

O epizodě

Epizoda, která volně navazuje na loňskou sérii věnovanou fundraisingu. Společně s naším hostem Stanislavem Kutáčkem jsme si povídali o finančním řízení organizace, protože fundraising (umění přinést do organizace peníze) je s finančním řízením (uměním mít finance neustále pod kontrolou) bytostně spjat.

Zabývali jsme se pojmy rozpočet a cash flow. Nastínili jsme, jak je smysluplně řídit, abychom nejistotu přetavili v jistotu, že to dobře dopadne, přinejmenším po té finanční stránce. Pojmenovali jsme základní nástroje řízení rozpočtu a cash flow a vysvětlili, jak se liší manažerský pohled od toho účetního a k čemu je ten který dobrý. Kromě rozpočtování jsme si posvítili na tvorbu finanční strategie, podívali jsme se na základní zdroje financí od grantů až po správu nadačního jmění a řekli si, jak s nimi strategicky pracovat. Nezapomněli jsme na to, koho nesmíte nezapomenout pozvat na schůzku, až v organizaci začnete strategii tesat.

Na úplný závěr jsme si neodpustili malou pozvánku. Ale to už předbíháme. Přijemný poslech!

Dozvíte se

  • V jakých základních pojmech český nezisk stále plave.
  • Jak připravit neziskovou finanční strategii a koho na proces tvorby přizvat.
  • Jak řídit a uřídit finanční toky organizace, jak tím získat klid a jistotu,
  • Co dělat v turbulentních dobách nejistoty,

Fundraising a finanční řízení

Fundraising a finanční řízení se intenzivně potkávají především při tvorbě strategie. Se Stanislavem jsme našli cca 15 zdrojů financí, se kterými se lze v Česku setkat (ne všem jsme se v epizodě věnovali). Od hojně využívaných grantů přes individuální dárcovství po budování nadačního jmění. Pojmenovali jsme si jejich pro a proti. Tak třeba zmiňované granty, které se musí nejdříve napsat, poté administrovat a na závěr vyhodnotit, což je značně prodražuje. Nemluvě o tom, že ne každý vždy dopadne. Nebo budování nadačního jmění, které se zdá pro malou neziskovou organizaci nedostižné, avšak pokaždé roste od prvních tisícovek. Nenechte si epizodu ujít, pokud hledáte cenné rady, jak se popasovat s finanční strategií.

Další epizody